Lederartikkel:

En ny hverdag

LEDER: «Driftige entusiaster har over natten har tatt nødvendige grep, digitalisert driften og solgt betydelige mengder på nett – uten nettbutikk, men via facetime, sosiale medier og andre kanaler.»

Publisert

Corona-pandemien har bidratt til at alle de trender og utviklingstrekk som vi har sett komme, plutselig har dumpet ned på oss med rekordfart. Det gjelder i høyeste grad alle former for digitalisering, som nå er nåtid, ikke fremtid. Men også det faktum at tekstilbransjen, etter en lang periode med massiv overetablering, vil oppleve en avskalling. Både i antall butikker og antall leverandører.

Det er nettopp de kreative, driftige butikkdriverne som har best forutsetninger for å utvikle seg og klare seg gjennom de neste månedene.

De dramatiske hendelsene de siste månedene betyr det at mange har vært nødt til å snu seg raskt rundt og gjøre omfattende endringer i driften. Brette opp ermene og jobbe hardere – og smartere. Jeg er spesielt imponert over den kreativiteten som mange av de minste aktørene har vist. Driftige entusiaster har over natten har tatt nødvendige grep, digitalisert driften og solgt betydelige mengder på nett – uten nettbutikk, men via facetime, sosiale medier og andre kanaler. De har pakket og sendt varer, kjørt ut til kundene og stått på dag og natt for å berge bedriften og sørge for at det finnes et liv etter at de verste krisevirkningene hadde langt seg.

Det er nettopp de kreative, driftige butikkdriverne som har best forutsetninger for å utvikle seg og klare seg gjennom de neste månedene. For det er slett ikke over, selv om ting har gått bedre den siste tiden.

Jeg slutter med til Texcon-sjef Thomas Vethe: «Vi må ikke tro at krisen er over. Det er fortsatt mange mørke skyer i horisonten, og det vil bli mange harde tak for mange utover høsten og vinteren».

Corona har ført bransjen inn i en ny tid og en ny hverdag. En hverdag som vil bli preget av tøffe tak for mange. Der de dyktige og fremsynte driverne som har ryggrad til å gi gass og investere for fremtiden mens andre sliter, vil fremstå som vinnere. Mens andre, som hadde problemer med å få endene til å møtes også før pandemien kom over oss, vil få det enda tøffere. Så tøft at en del av dem blir borte.

Powered by Labrador CMS