linda-refvik
linda-refvik

Norsk moteframstøt i Kina

Denne uken er en delegasjon fra den norske moteklyngen Norwegian Fashion Hub på besøki Kina for å møte medier, innkjøpere og andre opinionsledere i den kinesiskemotebransjen, som er i ferd med å utvikle seg til verdens største motemarked.

Publisert

- Mange muligheter for norsk mote i Kina. mener prosjektleder Linda Refvik.

Med seg på reisen har leder for moteklyngen, Linda Refvik, representanter fra de norske merkene Holzweiler og Cathrine Hammel. I Shanghai skal moteklyngen presentere både disse og andre up-and-coming-merker fra den nye generasjonen norske designere. Mye peker mot at det kinesiske markedet for mote kommer til å stå for 30 prosent av veksten i den globale moteindustrien over de neste fem årene. I 2020 kommer markedet til å være det nest største.Temaet er fremtiden og eksportmulighetene for norsk mote i Kina. Med skandinavisk designsterkt i vinden, har Refvik tro på at besøket vil kunne få flere av merkene i moteklyngen innpå det kinesiske markedet.

Stor interesse for norsk mote blant de frammøtte kineserne.

– Kina er et marked med store muligheter for norsk næringsliv. Den kinesiske middelklassenvokser fort og har sterk kjøpekraft. Dette er en vekst norsk mote bør være en del av, og vimå nå gjøre en innsats for strategisk å posisjonere våre norske merkevarer i Kina, sier AnitaKrohn Traaseth, direktør for Innovasjon Norge.

Den nye oljen

I både Sverige og Danmark er motebransjen en betydelig bidragsyter til deres nasjonaleøkonomier. Med framveksten av den nye generasjonen norske motemerker, med størrefokus på det kommersielle, er det et stort potensiale for å oppnå det samme i Norge.– Jeg tror norsk mote har potensial til å bli ”den nye oljen” i norsk næringsliv. Vi skal ikke selangt for å skjønne at det kan lønne seg å satse på mote som eksportindustri, sier LindaRefvik, prosjektleder for den norske moteklyngen.

Anita Krohn Traaseth

Større del av motekaka

Tall fra bransjeorganisasjonen Virke viser at det omsettes mote- og fritidsprodukter for omlag 40 milliarder kroner årlig, bare i Norge. Mye av denne omsetningen kommer fra svenskeog danske merker.– Med den utviklingen norsk motebransje er inne i, er det ingenting i veien for at norskemotemerker ikke skal kunne ta en mye større del av den kaka, mener Refvik.

Moteklynge med offentlig status

Innovasjon Norge satser på næringsklynger fordi det lønner seg. De første tre årene enbedrift deltar i klyngesamarbeid, har de langt høyere vekst i omsetning og sysselsetting ennbedrifter utenfor klyngene. Evalueringer viser også at bedrifter i klyngene samarbeider omforskning og utvikling, omstilling og eksport.– Klyngesamarbeid kan være aktuelt både innenfor samme næring og på tvers av ulikenæringer. Bedriftene kommer sammen og deler erfaringer og metodikk. Når fleresamarbeider ut fra felles interesser, gir det bedre grobunn for innovasjon og øktkonkurransekraft. Norsk motebransje er en bransje med eksportpotensial, som vi tror vil hastor nytte av erfaringer fra andre norske næringer som allerede har etablert seginternasjonalt, sier Krohn Traaseth.

Powered by Labrador CMS